ART OUTLET: Sztuka Dawna (wyniki)
11 maja 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
37

* Cena wylicytowana: 10 000 zł

olej/płótno, 47 x 62 cm
sygnowany l.d.: 'Aberdam'
ID: 44299
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.