Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
30 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 500 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 9 500 zł

olej/płótno, 55 x 39 cm
sygnowany i datowany p.g.: 'a. karpiński | 10'
ID: 65974
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • liczne przetarcia warstwy malarskiej; wzdłuż górnej krawędzi i w lewym dolnym rogu znaczne uszkodzenia
Więcej informacji
Alfons Karpiński to artysta znany głównie z subtelnych, melancholijnych martwych natur. Zaraz obok tych przedstawień sytuować można intrygujące portrety kobiet również wpisujące się w charakter mieszczańskiego malarstwa początków XX wieku. Są to wizerunki modelek uchwyconych w swej codziennej przestrzeni, na tle komody zapełnionej bibelotami, w fotelu czy na skraju kanapy. Malarz pochodził z tego samego pokolenia artystów młodopolskich, co chociażby Wojciech Weiss. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych od początku lat 90. XIX wieku, m.in. w pracowni Leona Wyczółkowskiego. Prezentowany portret kobiety w czarnym kapeluszu na głowie to jeden z tych wizerunków, które zdradzają pewnego rodzaju wrażeniowe podejście twórcy do malarskiej materii. Nastrojowy wizerunek wykreowany przez artystę to psychologiczne studium kobiecej natury, która dla twórców przełomu XIX i XX wieku stanowiła wielką zagadkę i niesamowitą inspirację. Alfons Karpiński z największym umiłowaniem portretował kobiety. To zapewne pobyt w paryskim środowisku sprawił, iż artysta dostrzegł i przyswoił wielką subtelność i elegancję w tworzeniu kobiecych wizerunków. Paryskie modelki, malowane w zaciszu buduarów, uwodziły portretujących, pozostając zarazem tajemniczymi i osobnymi. Ten psychologiczny pierwiastek okraszony sumą łagodności barwy i światła stał się znakiem rozpoznawczym twórczości Alfonsa Karpińskiego.