Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
30 czerwca 2020 godz. 19:00

Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Pejzaż z Dordogne, lata 30.XX wieku
Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
21
Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Pejzaż z Dordogne, lata 30.XX wieku

Cena wylicytowana: 22 000 zł

olej/sklejka, 33 x 46 cm
sygnowany l.d.: 'Hayden'
ID: 86191
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Boisgirard, Paryż, czerwiec 2007
  • dom aukcyjny DESA Unicum, Warszawa, lipiec 2016
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Christophe Zagrodzki, Henri Hayden 1883-1970, Biblioteka Polska w Paryżu 2013, il. 42, s. 80.
  • Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, katalog wystawy, tekst Artur Winiarski, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warszawa 2013, nr kat. 80, s. 150 (il.)
Wystawiany
  • Henri Hayden 1883-1970, Biblioteka Polska, Paryż, 12 czerwca 12 lipca 2013
  • Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 20 września – 31 grudnia 2013
Więcej informacji
Pejzaże Henryka Haydena z lat 20. i 30. XX stulecia balansują między dekoracyjnym syntetyzmem, a „lekkim” malarstwem Auguste’a Renoira i jego francuskich kontynuatorów. Z obydwoma kierunkami Hayden zetknął się w Paryżu jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. „Do artystów, na których studia w Paryżu wywarły rozstrzygający wpływ, zaliczyć należy i Haydena; przeeksperymentował on różne ‘izmy’ formy i techniki, by wrócić w końcu – i zupełnie słusznie – do swojego osobistego poglądu na plastyczny sens Natury. Eklektyk tematowy, staje się on wierny pięknu życia realnego, które odtwarza z nieprzeciętną znajomością rzemiosła malarskiego” (Zygmunt Klingsland, Malarze polscy w Paryżu, „Sztuki Piękne” 1933, t. IX, s. 307). Na obecności syntetyzmu w jego kompozycjach zaważył jednak nie tylko Paryż i panujące tam artystyczne mody, lecz także wyjazdy do Bretanii i kontakt z działającą tam barwną kolonią artystyczną. W latach 20. artysta porzucił definitywnie kubizm i zwrócił się ku klasycznej formule przedstawieniowej. Plamy zaczął kłaść miękko, operował subtelnymi i szybkimi pociągnięciami pędzla oraz laserunkami. Wydobywał walorowe subtelności. W tym okresie zdecydowanie w twórczości Haydena dominowały motywy pejzażowe, które artysta czerpał głównie z południa Francji. To, co symptomatyczne w dziełach z tego okresu to coraz częściej zanikająca ilość sztafażu – Hayden podświadomie zaczął dążyć do kontemplacyjnego nastroju dzieła, który osiągnie za dwie dekady.