Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
30 czerwca 2020 godz. 19:00

Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Martwa natura z ciastkami, 1954
Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23
Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Martwa natura z ciastkami, 1954

Cena wylicytowana: 22 000 zł

olej/sklejka, 38 x 46 cm
sygnowany i datowany l.d.: ‘Hayden | 54’
na odwrociu papierowe nalepki kolekcji Darinota oraz muzeum Thomas-Henry w Cherbourg we Francji
ID: 72993
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja L. Darinot, Francja
  • dom aukcyjny Catherine Charbonneaux, Paryż, grudzień 2006
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, katalog wystawy, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warszawa 2013, nr kat. 100 (il.), s. 170 (il.).
Wystawiany
  • Muzeum Thomas-Henry, Cherbourg, Francja, 1997
Więcej informacji
Wielu krytyków za najciekawszy i najbardziej zaskakujący etap twórczości Henryka Haydena uważa okres przypadający na lata 50. i 60. „Martwa natura z ciastkami” jest bez wątpienia jednym z reprezentatywnych przykładów sformowanego wtedy przez artystę języka plastycznego. Hayden, pozostający do lat 50. w polu sztuki figuratywnej i postkubistycznej, jako człowiek 70-letni zaczął tworzyć kompozycje niepokojąco różne od swoich wcześniejszych obrazów. Na swoich późnych płótnach – tak jak w „Martwej naturze” – traktował przedmioty sumarycznie; formy i bryły oddawał w swobodny sposób, nie siląc się na akademickie wykończenie i modelunek walorowy. Dukt pędzla stał się miękki, barwy – bardziej świetliste. Oszczędny w środkach wyrazu artysta komponował jakby w oderwaniu od przedmiotu, skupiając się na atmosferze. Płaskość zielonego tła i rozmycie konturów sugerują, że Hayden układa swój obraz przede wszystkim z kolorów. Istotniejsze są dla niego raczej wartości malarskie niż „poprawność” widzenia. Charakterystyczny jest również minimalizm przedstawienia. Nie dziwi dlatego, że sformułowane przez Haydena artystyczne credo brzmiało: „Malarstwo nie jest dodawaniem, jest odejmowaniem”.