Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
30 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
54

Cena wylicytowana: 1 900 zł

olej/płótno naklejone na tekturę, 23 x 15,5 cm
na odwrociu opis: 'Je certifie que ce tableau etait peint par le locataire de mon p?re Monsieur Basile Poustochkine 65 rue Ed. Nortien 92200 Neuilly Maryla STRZALKO.'
ID: 86184
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.