Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
30 czerwca 2020 godz. 19:00

Ossip Lubitch (1896 Grodno - 1990 Paryż)
Martwa natura z koszem owoców i butelką, 1927
Estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Ossip Lubitch (1896 Grodno - 1990 Paryż)
Martwa natura z koszem owoców i butelką, 1927

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł

olej/płótno, 54 x 65 cm
sygnowany p.d.: 'Lubitch'
opisany na odwrociu: '18 | 15F | 1927'
ID: 59158
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.