ART OUTLET: Sztuka Dawna (wyniki)
10 listopada 2016 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
116

* Cena wylicytowana: 4 200 zł

olej/płyta, 36 x 47 cm
ID: 45471
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.