ART OUTLET: Sztuka Dawna (wyniki)
10 listopada 2016 godz. 19:00

Numer obiektu na aukcji
77

Cena wylicytowana: 1 000 zł

olej/tektura, 25 x 35 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'P.Krasnodębski 1926'
opisany na odwrociu: ‘Wielce szanownemu panu Doktorowi | W dowód wdzięczności pozwalam sobie | ofiarować pracę męża mego | Luty 1960 r. pacjentka A. Krasnodębska’
ID: 42647
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.