ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/płótno, 45 x 60 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'W. de Terlikowski | 1928'
ID: 79368
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Dom Aukcyjny Desa Unicum, 2009