ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Jakub Zucker (1900 Radom - 1981 Nowy Jork)
Portret dziewczynki w białej sukience
Cena wylicytowana: 7 500 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Jakub Zucker (1900 Radom - 1981 Nowy Jork)
Portret dziewczynki w białej sukience

Cena wylicytowana: 7 500 zł

olej/tektura, 39,5 x 25 cm
sygnowany p.g.: 'J. ZUCKER'
ID: 83526
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.