ART OUTLET: Sztuka Dawna (wyniki)
7 września 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
51

Cena wylicytowana: 32 000 zł

olej/płótno, 65 x 81 cm
sygnowany l.d.: 'Halicka'
ID: 46274
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Mistrzowie École de Paris – Alicja Halicka, Warszawa 2011, tekst Krzysztof Zagrodzki, wstęp Artur Winiarski, s. 86 (il.)
Wystawiany
  • Alicja Halicka (1894 – 1975) – Retrospektywa, Villa la Fleur, 23.09. – 31.12.2011