ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 10 000 zł

olej/płyta pilśniowa, 41,5 x 33 cm
sygnowany p.d.: 'S.Eleszkiewicz'
ID: 52409
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.