ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2018 godz. 19:00

Alfred Aberdam (1894 Lwów - 1963 Paryż)
Martwa natura z kwiatami i trąbką
* Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
63
Alfred Aberdam (1894 Lwów - 1963 Paryż)
Martwa natura z kwiatami i trąbką

* Cena wylicytowana: 9 000 zł

olej/płótno, 61 x 46 cm
sygnowany p.śr.: 'Aberdam'
ID: 56955
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.