ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
48

Cena wylicytowana: 4 000 zł

olej/sklejka, 39 x 38 cm
sygnowany p.d.: 'Aberdam'
na odwrociu opisany autorsko: 'No 15 Aberdam (...)'
ID: 54332
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.