ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
21 marca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Cena wylicytowana: 2 400 zł

olej/tektura, 48,5 x 33,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'RO.'
opisany na odwrociu: 'Rossowski - Wodogrzmoty Mickiewicza'
ID: 61403
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.