ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
21 marca 2019 godz. 19:00

Chaim Goldberg (1917 Kazimierz Dolny - 2004 Boca Raton)
"Widok na mój Kazimierz Dolny #4", 1996
Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
84
Chaim Goldberg (1917 Kazimierz Dolny - 2004 Boca Raton)
"Widok na mój Kazimierz Dolny #4", 1996

Cena wylicytowana: 7 000 zł

akwarela, tusz/karton, 55,9 x 76,2 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Chaim Goldberg 96''
ID: 68470
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
  • Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, kat. wyst. oprac. Waldemar Odorowski, Kazimierz Dolny 2013, s. 155 (il.)
Wystawiany
  • Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 10 grudnia 2013 31 sierpnia 2014, Kazimierz Dolny