ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
21 marca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
45

Cena wylicytowana: 4 500 zł

olej/płyta, 39 x 31 cm
sygnowany p.d.: 'J. ZUCKER'
ID: 68794
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa