ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
21 marca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
49

Cena wylicytowana: 5 000 zł

olej/tektura, 30,5 x 18,5 cm
sygnowany l.d.: 'S.E.'
na odwrociu nalepka wystawowa: 'EXHIBITION | STANISŁAW ELESZKIEWICZ | 1900 - 1963 | Lipert Gallery | 147 Milton Street | Greenpoint Brooklyn, NY 11222 | May 10 - June 14, 1986' i opis: '2'
ID: 51344
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Stanisław Eleszkiewicz, kat. wyst., Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, A/3
Wystawiany
  • Stanisław Eleszkiewicz 1900-1963. Paintings and Drawings, Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja 14 czerwca 1986