ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
21 marca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej/płótno, 98 x 98 cm
sygnowany l.d.: 'WŁ. JAROCKI'
ID: 51653
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Artystyczne Credo. Nieznane dzieła z prywatnej kolekcji, katalog wystawy, red. Maria Stopyra, Rzeszów 2016, s. 16 (il.), s. 38
  • porównaj: Zofia Weiss, Władysław Jarocki, Kraków-Zakopane 2015, s. 70-85
Wystawiany
  • Artystyczne credo. Nieznane dzieła z prywatnej kolekcji, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, listopad 2016-luty 2017