ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
21 marca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 2 400 zł

olej/tektura, 32 x 22 cm
sygnowany, opisany i datowany l.d.: 'SKlimowski Cannes 16/VII 1938.'
datowany na odwrociu: '16/VII'
ID: 65979
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa