Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Jacek Malczewski (1854 Radom - 1929 Kraków)
Portret Bronisława Preidla ze Śmiercią, 1925
Cena wylicytowana: 150 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Jacek Malczewski (1854 Radom - 1929 Kraków)
Portret Bronisława Preidla ze Śmiercią, 1925

Cena wylicytowana: 150 000 zł

olej/tektura, 70 x 100 cm
sygnowany, opisany i datowany l.g.: 'Jacek Malczewski | Lusławice 1925 | 5 Juli'
ID: 90382
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • spuścizna po artyście
  • kolekcja prywatna spadkobierców Bronisława Preidla
Literatura
  • por. Dorota Kudelska, Malczewski. Obrazy i słowa, Warszawa 2012, s. 426
Więcej informacji
Prezentowany w katalogu obraz to przykład wybitnego malarskiego kunsztu Jacka Malczewskiego, ale także zapis osobistej relacji artysty z Bronisławem Preidlem, osobą sportretowaną. Bronisław Preidl w ostatnich latach życia Jacka Malczewskiego był jego oficjalnym sekretarzem, osobą niezwykle bliską, człowiekiem, który na ostatnim etapie życia malarza niezwykle często go odwiedzał, służył pomocą, korespondował w imieniu Malczewskiego z kolekcjonerami, handlarzami obrazów, zamawiającymi obrazy, muzeami, dalszymi bliskimi. Sam Bronisław Preidl był nauczycielem, kierownikiem szkoły w Zakliczynie. Po jego śmierci to wybitne dzieło zostało odziedziczone przez jego spadkobierców, którzy otoczyli rodzinną pamiątkę wielką troską. Portret Bronisława Preidla należy również do szczególnego nurtu twórczości Jacka Malczewskiego, który przedstawienia postaci ze swojego kręgu rodzinnego, towarzyskiego i intelektualnego wzbogacał o wątki symboliczne – tu o symbol Śmierci skrytej pod obliczem kobiety. Należy podkreślić, iż ikonografia ta wpisuje się w uprawiany przez dziesięciolecia cykl, w którym Jacek Malczewski kontemplował i interpretował naturę i postaci śmierci, wychodząc w swoich malarskich próbach naprzeciw średniowiecznej tradycji, czepiąc z greckiej mitologii i młodopolskiej wizji erotyzmu.