Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena wylicytowana: 5 500 zł

olej/tektura, 25 x 30,5 cm
sygnowany p.d.: 'W. Nałęcz'
Na odwrocie opis kredką: 'Włodz. Nałęcz | Pierwszy przymrozek | 20-' oraz dwie nalepki z opisem pracy
ID: 91027
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny OSTOYA, Warszawa, maj 2019
  • kolekcja prywatna, Polska