Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Jerzy Edmund Kaniewski (1909 - 1982)
Pejzaż jesienny z kapliczką Matki Boskiej Zielnej, 1939
Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
48
Jerzy Edmund Kaniewski (1909 - 1982)
Pejzaż jesienny z kapliczką Matki Boskiej Zielnej, 1939

Cena wylicytowana: 3 500 zł

olej/płótno, 40,5 x 45,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: '39 | EJ. Kaniewski'
na odwrociu opisany na krośnie malarskim: 'Kaniewski Edmund Jerzy (1909-1982)'
ID: 63344
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, marzec 2002
  • kolekcja prywatna, Polska
  • dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, grudzień 2018