Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Frantisek Danek Sedlacek (1892 - 1974)
Dzieci na ulicy górskiego miasteczka, 1923
Cena wylicytowana: 1 700 zł
Numer obiektu na aukcji
61
Frantisek Danek Sedlacek (1892 - 1974)
Dzieci na ulicy górskiego miasteczka, 1923

Cena wylicytowana: 1 700 zł

olej/płyta pilśniowa, 45,3 x 55,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'F. D. SEDLACEK | 1923'
ID: 87969
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska