Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Stanisława Boczarowska (1901 - 1972 )
Martwa natura z porcelanową filiżanką i cytrynami , 1938
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
51
Stanisława Boczarowska (1901 - 1972 )
Martwa natura z porcelanową filiżanką i cytrynami , 1938

Cena wylicytowana: 2 200 zł

olej/tektura, 46 x 60 cm
sygnowany i datowany l.d.:'St. Boczarowska - 1938.'
ID: 90229
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska