Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Sylweriusz Saski (1863 Nottingham - 1954)
Kobieta trzymająca kurę, 1937
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
80
Sylweriusz Saski (1863 Nottingham - 1954)
Kobieta trzymająca kurę, 1937

Cena wylicytowana: 3 200 zł

olej/deska, 49 x 39 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Sylw. Saski | 1937'
ID: 19253
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, wrzesień 2014
  • kolekcja prywatna, Polska