Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
71

Cena wylicytowana: 1 900 zł

olej/tektura, 42,5 x 55 cm
sygnowany l.d.: 'LURCZYŃSKI'
na odwrociu trzy pieczątki POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION
ID: 61834
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION, Londyn
  • dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, grudzień 2018
Więcej informacji
Mieczysław Lurczyński to człowiek, którego nieopowiedziane dotąd w Polsce losy dzielił z wieloma innymi twórcami, urodzonymi w Europie Środkowej na początku XX wieku. Artysta przyszedł na świat w Petersburgu (1908), jednak rodzina wkrótce przeniosła się do Warszawy. Tam Lurczyński zapisał się na studia w Akademii Sztuk Pięknych. Ukończywszy je, wystawiał w galeriach prywatnych i między innymi w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. W czasie wojny przechodził przez więzienie na Pawiaku i obozy koncentracyjne w Lublinie i Buchenwaldzie. Po kilku latach spędzonych w Niemczech artysta osiadł w Paryżu, w którym mieszkał przez resztę życia. Lurczyński pisał dramaty, wiersze, nowele i krótkie opowiadania. Dochodzą w nich do głosu mroczne doświadczenia z czasów wojny. W przeciwieństwie do pisarstwa, malarstwo Lurczyńskiego jest pełne światła i kolorów.