Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
81

Cena wylicytowana: 18 000 zł

olej/płótno, 44 x 33 cm
sygnowany l.d.: 'Landau'
na odwrociu odręczny opis: 'Z LANDAU | COLECTION: | Rivka and Gabriel | TALPHIR, TELAVIV'
ID: 91670
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Rivki i Gavriela Talphir, ofiarowany przez artystę
  • Atelier Gallery
  • kolekcja prywatna, Polska