Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Stanisław Chlebowski (1835 Pokutyńce - 1884 Kowanówek)
Brzeg nad Morzem Bałtyckim , około 1952
Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
65
Stanisław Chlebowski (1835 Pokutyńce - 1884 Kowanówek)
Brzeg nad Morzem Bałtyckim , około 1952

Cena wylicytowana: 2 800 zł

olej/tektura, 62 x 73,5 x 7 cm
sygnowany monogramem p.d.: 'St.'
ID: 91030
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.