Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Wlastimil Hofman (1881 Praga - 1970 Szklarska Poręba)
Para dziewczynek z kwiatem malwy ("W ogrodzie"), 1926
Cena wylicytowana: 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10
Wlastimil Hofman (1881 Praga - 1970 Szklarska Poręba)
Para dziewczynek z kwiatem malwy ("W ogrodzie"), 1926

Cena wylicytowana: 16 000 zł

olej/deska, 25,5 x 17 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Wlastimil Hofman | 1926'
na odwrociu opis niebieską kredką: '38 | "W ogrodzie" | 20 x 18' oraz pieczęć państwowego konserwatora okręgu krakowskiego
ID: 88393
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska