Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
5 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
86

Cena wylicytowana: 3 000 zł

olej/płótno, 17 x 30,5 cm
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'Wlastimil Hofman 1943 Haifa'
na odwrociu papierowa nalepka z opisem obrazu: 'Wlastimil Hofman | 18 Haifa 1943'
ID: 90446
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska