ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
5 lipca 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 7 000 zł

olej/płótno, 43 x 61 cm
sygnowany p.d.: 'I Zygmuntowicz'
ID: 28024
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.