ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
5 lipca 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
102

Cena wylicytowana: 8 000 zł

olej/tektura, 66 x 47 cm
na odwrociu pieczęć potwierdzająca pochodzenie ze spuścizny po artystce
ID: 49391
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.