3 Aukcja Młodej Sztuki (wyniki)
4 marca 2010 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 2 800 zł

olej/płótno, 100 x 130 cm
sygn. i dat. na odwrocie

 
Absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej ASP
w Poznaniu w pracowni rysunku ad. Anny
Tyczyńskiej oraz w pracowni malarstwa prof. ASP
Andrzeja Leśnika. Dyplom z wyróżnieniem 2008 r.
Zajmuje się malarstwem, wideo oraz akcjami
(grupa MISITUPODOBA). Artystka wyjątkowo
potrafi budować nastrój, rozpościerać narrację,
wywoływać niepokój. Niepokój na styku różnych
kontekstów kulturowych, na granicy tradycji i
nowoczesności, na granicy tego co rustykalne i
industrialne, męskie i żeńskie. Obraz „Basen”
otrzymał Wyróżnienie Honorowe w konkursie
Fundacji im. Franciszki Eibisch w 2007 r.