165 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
18 marca 2010 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 16 000 zł

akwarela/papier, 59 x 44,5 cm
sygnowany p. d.: 'Menkes'

 
BIOGRAM: Studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie, następnie w
krakowskiej ASP. Uczył się także w pracowni A.
Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał do Paryża,
gdzie wszedł w krąg malarzy Ecole de Paris. Wystawiał na
paryskich Salonach: Jesiennym, Niezależnych, Tuileries.
Związany był z życiem artystycznym w Polsce. Należał do
ugrupowania Nowa Generacja, był członkiem Zrzeszenia
Artystów Plastyków Zwornik. Malował pejzaże, kompozycje
figuralne, akty, portrety, martwe natury, sceny z życia
Żydów. Poza malarstwem olejnym, tworzył również gwasze,
akwarele i rysunki.