164 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
17 grudnia 2009 godz. 19:00

Jacek Malczewski (1854 Radom - 1929 Kraków)
AUTOPORTRET Z ZAMKIEM W TLE, 1921 R.
Cena wylicytowana: 430 000 zł
Numer obiektu na aukcji
34
Jacek Malczewski (1854 Radom - 1929 Kraków)
AUTOPORTRET Z ZAMKIEM W TLE, 1921 R.

Cena wylicytowana: 430 000 zł

olej/sklejka, 67 x 56 cm
sygnowany i datowany l. d.: `J. Malczewski 1921.`  WYSTAWIANY: Muzeum Narodowe w Krakowie, marzec - maj 2009, Podszepty sztuki. Jacek Malczewski 1854 - 1929  LITERATURA: katalog wystawy Podszepty sztuki. Jacek Malczewski 1854 - 1929, Muzeum Narodowe w Krakowie, marzec - maj 2009, s. 175 (il.) Katalog wystawy - Młoda Polska: Słowa, obrazy, przestrzenie, Muzeum Literatury w Warszawie, 9.X - 31.XII.2007, s. 197, il. poz. nr 80; S. Krzysztofowicz - Kozakowska, Jacek Malczewski - życie i twórczość, wyd. Kluszczyński, il. s. 68; Andrzej Jakimowicz, Jacek Malczewski i jego epoka, PWN 1970, s. 31, il. nr 6