150 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
21 czerwca 2007 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 600 zł
Numer obiektu na aukcji
54

Cena wylicytowana: 3 600 zł

ołówek/papier, 17 x 11,5 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany wzdłuż lewej krawędzi: 'J Malczewski'