135 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
4 listopada 2004 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
71

Cena wylicytowana: 1 900 zł

olej/tektura, 22 x 32 cm (w świetle passe - partout)
na odwrocie nalepki depozytowe Muzeum Narodowego w Warszawie