132 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
25 marca 2004 godz. 19:00

Nicolaes VISSCHER II (1649 - 1702)
Mapa Ziem Rzeczpospolitej, około 1700 r.
Cena wylicytowana: 3 600 zł
Numer obiektu na aukcji
82
Nicolaes VISSCHER II (1649 - 1702)
Mapa Ziem Rzeczpospolitej, około 1700 r.

Cena wylicytowana: 3 600 zł

miedzioryt/papier, 42 x 55,5 cm
według mapy Nicolasa SANSONA I (1655) i Clementa de Jonghe (1670); literatura: Imago Poloniae Dawna Rzeczpospolita na mapach dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego t.II, Warszawa 2002, poz K22/2-4