Kolekcja Andy Rottenberg. Aukcja Sztuki Współczesnej
4 kwietnia 2017 godz. 19:00