II Aukcja Sztuki Współczesnej
14 grudnia 2006 godz. 19:00