II Aukcja Dzieł Sztuki z Kolekcji Fundacji Signum
29 maja 2012 godz. 19:00