Aukcja Sztuki Współczesnej
26 marca 2013 godz. 19:00