Aukcja Sztuki Współczesnej
19 maja 2016 godz. 19:00