Aukcja Sztuki Współczesnej
9 marca 2017 godz. 19:00