Aukcja Prac na Papierze

Termin i miejsce aukcji:
Już po raz drugi Desa Unicum zroganizowała Aukcję Prac na Papierze. Są one niedoceniane na polskim rynku sztuki, a przecież można wśród nich odnaleźć prawdziwe kolekcjonerskie perełki. Często za niewygórowaną cenę kupić można rysunki, pastele, akwarele czy grafiki wybitnych twórców.
Tym razem ważną częścią prezentowanej bogatej oferty prac na papierze były dzieła z kolekcji profesor Władysławy Jaworskiej. Była ona wybitnym historykiem sztuki, wieloletnim pracownikiem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autorka wielu fundamentalnych publikacji naukowych z dziedziny malarstwa polskiego. Główny przedmiot zainteresowań profesor Jaworskiej stanowiła sztuka polska i europejska przełomu XIX i XX wieku. W tym zakresie opublikowała obszerną, pionierską pracę "Gauguin i Szkoła Pont Aven" (Warszawa 1969). Innym nurtem specjalizacji profesor Jaworskiej było środowisko polskich artystów osiadłych we Francji, czego przykładem są prace o Tadeuszu Makowskim, Stanisławie Grabowskim, Konstantym Brandlu, Ludwiku Lille, Zygmuncie Menkesie, Władysławie Ślewińskim. Profesor Władysława Jadwiga Jaworska zmarła 7 lipca 2009 roku, w wieku 99 lat pozostawiając po sobie bogaty dorobek naukowy.
W ofercie aukcji znalazła się m.in. praca Romana Opałki z jej kolekcji ("Kartka z podróży - Detal 4739782 - 4742554", cena wywoławcza 25 000 zł), a także akwarele i rysunki Tadeusza Makowskiego, Eugeniusza Zaka, Henryka Berlewiego, Stanisława Grabowskiego, Ludwika Lille czyli pochodzących z polski artystów osiadłych we Francji.
Wiele z prezentowanych prac artyści (nie tylko polscy) podarowali badaczce w dowód wdzięczności za jej pracę krytyka sztuki i animatora życia artystycznego.

Lista obiektów wylicytowanych na aukcji ()

Autor
Typ obiektu
Technika
Sortowanie