Aukcja Dzieł Sztuki z Kolekcji Fundacji Signum
1 grudnia 2011 godz. 19:00