Aukcja Dzieł Sztuki
9 października 2008 godz. 19:00