172 Aukcja Dzieł Sztuki
15 grudnia 2011 godz. 19:00