171 Aukcja Dzieł Sztuki
13 października 2011 godz. 19:00